Detectors de fum

Els detectors són aparells automàtics de comprovació i mesurament que transmeten informació a una central de detecció connectada a un sistema d'alarma. Existeixen principalment dos tipus de detectors en el mercat per a la una instal·lació contra incendis.

Els detectors de fum, són els més habituals i s'instal·len 1 cada aprox. 60-70 m2 en tots els departaments de l'edifici o 1 cada 12 ml en llocs de pas amb ample inferior a 3m.

Els detectors de temperatura es solen instal·lar en els llocs en què no és recomanable l'ús de detectors de fum (garatges, cuines, etc.) S'instal·len 1 cada 20-30 m2.

Demana pressupost