LLEGEIXI ATENTAMENT AQUEST AVÍS LEGAL, CONDICIONS D’ÚS I POLITICA DE PRIVADESA JA QUE En UTILITZAR NOSTRA WEB, LA PERSONA QUE ACCEDEIX (“L’USUARI”) IMPLICA QUE CONEIX, ENTÉN I ACCEPTA AQUESTES CONDICIONS.

LI RECOMANEM QUE LES CONSULTI CADA VEGADA QUE ACCEDEIXI A AQUEST LLOC WEB, AIXÍ COM NOSTRA POLÍTICA DE PRIVADESA, ja que Segurifoc S.L. POT CANVIAR, MODIFICAR, AFEGIR, ELIMINAR O ACTUALITZAR AQUESTES CONDICIONS SENSE NOTIFICACIÓ PRÈVIA.

Titular de la pàgina web: Segurifoc S.L
Adreça: C/ Mosquerola 84 17180 Vilablareix (Girona)
Contacte: info@segurifoc.com
Telèfon: (+34) 972 2371 99

Avís Legal

Segurifoc S.L: posa a la disposició del públic el seu Lloc Web format per un conjunt de pàgines web interconnectades i relacionades entre si, compostes per textos, bases de dades, imatges animades i estàtiques, fotografies, sons, dissenys, marques, noms de domini i altres signes distintius emmagatzemats en un suport informàtic que es pot visualitzar en la pantalla d’un ordinador accedint a l’adreça d’Internet https://segurifoc.com/. La intenció de Segurifoc S.L. és proporcionar informació sobre els serveis que ofereix, compartir informació d’interès amb el públic i fomentar la relació comercial amb els seus clients.

El simple accés al Lloc Web atribueix a qualsevol persona la condició d’USUARI. Des d’aquest mateix moment l’USUARI accepta, sense cap tipus de reserves, el contingut de les següents Condicions Generals, així com, si escau, les Condicions Particulars que puguin complementar-les, substituir-les o modificar-les en relació ambels continguts i serveis del Web. En conseqüència, abans d’accedir a qualsevol contingut o utilitzar qualsevol servei, l’USUARI ha de llegir atentament les Condicions Generals i Particulars.

Condicions d’ús del Lloc Web

L’USUARI s’obliga a utilitzar el Lloc Web, els seus continguts i serveis d’acord amb la legislació vigent, amb aquestes condicions i amb els usos generalment acceptats. En conseqüència, queda totalment prohibit tot ús amb finalitats il·lícites o que perjudiqui, impedeixi, danyi, sobrecarregui, o obstaculitzi de qualsevol forma directa o indirecta la utilització i funcionament normal del Lloc Web.

L’USUARI del Lloc Web s’obliga a subministrar informació veraç i exacta, sobre ell mateix, en qualsevol relació que mantingui amb Segurifoc S.L. mitjançant el present Lloc Web.

L’USUARI del Lloc Web s’obliga a abstenir-se de realitzar respecte del contingut de del Lloc Web qualsevol dels següents comportaments:

•L’USUARI a títol merament indicatiu i no exhaustiu, es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, i en qualsevol forma actualment coneguts o que s’inventin en el futur, excepte quan es compti amb l’autorització escrita de Segurifoc S.L. o resulti permès per la Llei.

•La seva utilització per a qualsevol fi diferent de l’ús privat personal i no comercial estrictament permès.

•L’obtenció dels continguts del Lloc Web per qualsevol mitjà diferent dels usuals i permesos als USUARIS.

•Incorporació de virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (maquinari i programari) de l’empresa propietària o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.

Segurifoc S.L. podrà modificar en qualsevol moment, sense necessitat de preavís, i de forma discrecional l’estructura i el disseny del Lloc Web, així com els seus continguts i serveis i condicions d’accés.

Exclusió de responsabilitat

L’USUARI accepta usar sota la seva única i exclusiva responsabilitat el Lloc Web. La responsabilitat s’estén a l’ús per l’USUARI o per qualsevol tercer de qualsevol contrasenya assignada per a l’accés al Lloc Web o als seus continguts i serveis.

Segurifoc S.L. no es fa responsable en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin derivar de les següents circumstàncies o d’altres semblants:

•La falta de funcionament, accessibilitat o manteniment dels continguts o serveis del Lloc Web.

•La falta d’utilitat, adequació o validesa dels continguts o serveis del Lloc Web per a les necessitats, activitats o expectatives de l’USUARI.

•L’existència de programes lesius per a l’equip de l’USUARI que com a conseqüència de l’accés al Lloc Web provoquin qualsevol anomalia o alteració en qualsevol dels seus elements físics, programes o arxius.

•La recepció, emmagatzematge, o comunicació del contingut del Lloc Web per part de l’USUARI.

•L’ús il·lícit o contrari als usos generalment admesos o a les presents Condicions Generals dels continguts o serveis del Lloc Web per part de l’USUARI.

•La vulneració de les Lleis i usos vigents en matèria de propietat, propietat intel·lectual, propietat industrial, competència deslleial, publicitat, secrets empresarials o contractuals i dret a la intimitat l’honor i a la pròpia imatge.

•Els vicis o defectes de qualitat dels continguts o serveis als quals s’accedeixi a través del Lloc Web.

•L’incompliment de les obligacions assumides per tercers en relació amb els serveis prestats a l’USUARI a través del LlocWeb.

•Els vicis o defectes de qualitat, la falta d’utilitat, adequació, validesa, licitud o disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició de l’USUARI en el Lloc Web.

Propietat Intel·lectual i Industrial

El Lloc Web i tots els seus continguts, entre uns altres, bases de dades, codificacions, textos, imatges animades i estàtiques, fotografies, sons, dissenys, marques, noms de domini i altres signes distintius estan protegits per les Lleis i els Tractats Internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

Cualquier acto de explotación, entre otros, reproducción, distribución, comunicación pública, transmisión, puesta a disposición del público, adaptación, traducción, modificación, extracción o reutilización de todo o parte del Sitio Web o de sus contenidos, efectuada por cualquier medio actualmente conocido o que se invente en el futuro está estrictamente prohibido, salvo autorización previa y escrita de Segurifoc S.L.

Segurifoc S.L. no concedeix cap llicència o dret d’ús sobre els seus actius protegits per la propietat intel·lectual i industrial o per un altre dret d’exclusiva o sobre qualsevol un altre actiu o dret relacionat amb el Lloc Web o amb els seus continguts o serveis.

Segurifoc S.L. exercitarà totes les accions penals, civils o administratives que corresponguin per a la defensa dels seus drets.