Vàlvules i electrovàlvules

Les bifurcacions, vàlvules i electrovàlvules contra incendi són elements específics per acoblar a una instal·lació contra incendis de la mateixa manera que els ràcords. Es poden acoblar a una BIE o columna seca.

Les bifurcacions i vàlvules estan fabricades en alumini estampat i van pintades de color vermell. Es regeixen per la norma UNE 38.356.

Demana pressupost