Hidrants

Elshidrants són elements destinats a l'ús de bombers que serveixen com connexió d'aigua entre la xarxa pública i una instal·lació contra incendis.

Hi ha dos models diferenciats:

  • Hidrants d'arqueta o sota terra. Com indica el seu nom van enterrats a terra amb una tapa de fosa. Es regeix per la norma UNE 23407
  • Hidrants de columna. S'instal·la a l'exterior, presenta diverses sortides per connectar diferents mànegues. Es regeix per la norma UNE 23405
Demana pressupost