Extintors de pols

L'extintor de pols és el més conegut i àmpliament usat per sufocar el foc en tot tipus de locals, principalment per l'eficàcia del seu agent extintor. La pols extintor és una substància sòlida les partícules són menors de 500 micres. La seva toxicitat és nul·la, però no ens podem exposar a una descàrrega massiva que podria produir problemes respiratoris o de vista.

Els tipus de pols per a extintors són:

  • ABC: està compost per fosfats monoamònics i és el més utilitzat per ser el més polivalent.
  • BC: està compost per bicarbonats i sulfats.
  • D: està compost amb pols especials per a focs de tipus D.
Demana pressupost