Mànegues

L'ús de les mànegues com a element d'extinció d'incendis és senzill, però cal prendre algunes precaucions molt importants com no utilitzar-les en presència de tensió elèctrica o valorar el risc d'intoxicació per fum a l'acostar-se al incendi.

És recomanable que l'usuari sigui personal de segon ordre (caps de manteniment, responsables de seguretat) i que disposi de la informació i formació necessària que li capaciti per actuar amb eficàcia i seguretat.

Existeixen principalment dos tipus de mànegues segons el material del teixit exterior:

  • Mànega blanca de polièster d'alta densitat
  • Mànega vermella de cautxú amb estries i sense costures per protegir del desgast

Els diàmetres de les mànegues poden ser de 25, 45, 70 i 100 mm segons norma UNE 2391

Demana pressupost