Sirenes d’alarma

Les sirenes d’alarma serveixen per donar l’avís sonor en cas d’incendi. Han de col·locar-se tant a l’exterior com dins de l’establiment.

El to de les sirenes utilitzat pels avisos d’incendi ha de ser diferenciat de qualsevol altre. S’ha de garantir un nivell sonor mínim de 65 dB en condicions normals en tots els punts del recinte.

Demana pressupost