Segellat de conductes

Els buits, les juntes i els conductes d’instal·lacions d’edifici, actuen com a transmissors de flames, fum i calor en cas d’incendi entre els diferents compartiments de l’edifici. Per tant, el segellat de conductes és un element més a tenir en compte en el disseny de contra el foc.

Segurifoc ofereix diferents tipus de solucions de segellat segons l’element a segellar:

ELEMENTTIPUS DE SEGELLAT
CANALITZACIONSMassilla intumescent
Resines termoplàstiques
Collet intumescent
SAFATES I CONDUCTES DE PAS DE CABLESMassilla intumescent
Tap tallafoc per a canonades
Sacs o maons intumescents
Morter de protecció
JUNTESSegellat elàstic
Demana pressupost