Plaques per extintors

Les plaques per a extintors són un accessori per indicar on es troba situat l’extintor i en ocasions també indica com és la tipologia així com la certificació.

És obligatori disposar d’aquestes plaques per complir la normativa contra incendis en molts àmbits així com col·locar-los en la distància i ubicació correctes respecte a l’aparell extintor.

Demana pressupost