Ignifugació

La ignifugació és un procediment per a dotar a determinats elements d’un recinte que es vol protegir contra el foc d’una resistència, integritat i capacitat d’aïllament determinada definida pel CTE en el seu Document Bàsic SI o pel apèndix 2 del RSCIEI.

Els mètodes i productes a utilitzar depenen de les característiques de l’element a ignifugar, la seva posició i el tipus de protecció passiva que se li vol donar. Generalment les proteccions més comuns són:

  • Pantalles o franges curta foc amb morter ignífug projectat o placa metàl·lica.
  • Aplicacions de pintures intumescents o vernissos a la superfície a protegir.
  • Segellats resistents al foc.

Segurifoc en la seva voluntat d’oferir un servei global de protecció contra incendis, realitza ignifugacions en col·laboració amb empreses especialistes oferint certificat de garantia de la protecció realitzada.

Demana pressupost