Extinció automàtica amb gasos

Les instal·lacions d’extinció automàtica amb gasos es basen en sistema fix i automàtic per protegir recintes l’ocupació sigui en la major part del temps nul·la, per exemple sala d’equipament electrònic, centres de processament de dades, d’arxius etc.

Aquesta instal·lació està formada en un sistema de detecció connectat a una central de control que s’activa una sirena d’alarma i activa automàticament una electrovàlvula que contenen l’agent extintor pressuritzat el qual es descarrega al recinte mitjançant una xarxa de difusors.

Perquè el sistema sigui eficaç i garanteixi la màxima protecció dels béns del recinte, la descàrrega s’ha d’efectuar en pocs segons i s’ha de mantenir confinat durant un mínim de 2 minuts per garantir que l’incendi s’extingeix i no torna a revifar.

Demana pressupost