Extintors

Els extintors són equips indispensables i bàsics per estar dotats de protecció contra incendis en un edifico, sigui el que sigui l’activitat que es desenvolupa dins.

L’extintor és un aparell contra incendis que no aquesta configurat per apagar focs molt desenvolupats, no obstant això pot eliminar eficaçment els que estan en fase inicial, per això és important disposar de suficients mitjans perquè, si s’inicia un incendi, es pugui utilitzar el més ràpid possible en qualsevol lloc.

A Segurifoc disposem de tota la gamma d’extintors del mercat per poder apagar qualsevol tipus de foc i oferir al client el producte més adequat segons les necessitats del recinte o local d’ús. Oferim serveis complementaris d’instal·lacions contra incendi i manteniment i recarrega d’extintors.

Productes destacats

Com escollir l'extintor més adequat

Cal tenir en compte que els focs tenen característiques diferents segons el tipus de combustible, de manera que cal triar l’agent extintor més adequat:

 • Focs de tipus A són els que originen els combustibles sòlids com la fusta, palles, cartró paper, tèxtils … que poden formar brases.
 • Focs de tipus B són els que originen els líquids inflamables o sòlids licuables amb la calor com la cera, alcohols, hidrocarburs ….
 • Focs de tipus C són els que originen els gasos inflamables mengi el gas natural, el hidrogen, el propà…
 • Focs de tipus D són els que originen els metalls combustibles com el potassi, magnesi, sodi … i altres quan estan reduïts a encenalls de petites dimensions.
 • Focs de tipus F (També s’identifica amb classe K), són els originats per productes de cuina principalment olis i greixos. Les seves característiques són semblants als tipus B, però procedeix contemplar-los a part atès que en els incendis les altes temperatures dels olis excedeixen molt a les dels líquids inflamables.

Agent extintorFocs tipus AFocs tipus B y FFocs tipus CFocs tipus D
Anhídrid carbònic CO2

X(*)

X(*)

  
Pols ABC

XX

XX

XX

 
Pols BC 

XXX

XX

 
Pols especial   

XX

Aigua més aditiu AFFF

XX

XX

  

(*) Per focs poc profuns poc profunds (5mm), podria assignar-se XX

Els agents extintors més utilitzats solen ser els de pols ABC pel fet que serveix per a qualsevol tipus de foc i els de CO2 per a focs d’aparells elèctrics. Tenint en compte que la pols deixa residus, és aconsellable en algunes ocasions substituir-lo per aigua més additiu.

També cal valorar els efectes que pot tenir l’extintor sobre el gènere del local, especialment en recintes l’activitat estigui relacionada amb l’alimentació, el comerç de productes delicats, o continguin principalment aparells elèctrics.

Formulari de contacte

Contacta amb SEGURIFOC, t’ajudarem a triar els extintors adequats a les teves necessitats i que compleixin la normativa actual:

  Descripció


  Introduir codi de seguretat:

  captcha

  * Camps marcats com a obligatoris

  Accepto la política de privacitat i condicions d'us de Segurifoc.com.