Fundes per extintors

Les fundes per extintors són un nou accessori per protegir l’extintor del deteriorament prematur provocat pels efectes meteorològics, ambients corrosius o de la excessiu pols o brutícia.

Ha de procurés col·locar adequadament perquè no dificulti l’ús de l’extintor en cas d’incendi.

Existeixen models per a extintors de CO2, extintors portàtils de pols i carros.

Demana pressupost