Portes tallafocs

Les portes tallafoc, també conegudes com portes RF (Resistents al Foc), serveixen per sectoritzar un determinat recinte de foc i evitar la propagació d’un incendi mitjançant un sistema de compartimentació. Generalment són metàl·liques, encara que també poden ser de fusta.

Les portes tallafoc és classifiquen internacionalment per la seva resistencia al foc (RF). Segons el tems de resistència de temperatura mitja en els ensajos d’aïllament tèrmic, es classifiquen en RF-1 Hora, RF-1.5 Hores, RF-2 Hores i RF-3 Hores. La normativa legal vigent estableix l’obligatorietat de disposar de portes tallafoc amb l’adequada capacitat de resistencia al foc en determinades ubicacions.

Demana pressupost