Extinció de campanes de cuina

Actualment els focs originats per productes de cuina (olis i greixos principalment), estan tipificats per una classe de foc diferenciada tipus F.

Per cuines d'en locals comercials nous o de canvi de titular s'exigeix ??aquest sistema d'extinció automàtica de campanes de cuina.

Oferim dos sistemes de extinció automàtica per a campanes de cuina. En tots dos sistemes l'agent extintor està compost per aigua + additiu a base de carbonat potàssic, que es conté en ampolles pressuritzades a 12bar. El producte es distribueix per una xarxa de canonades i es descarrega mitjançant difusors en forma de ruixador.

Demana pressupost