Columna seca

La instal·lació de Columna Seca és per a ús exclusiu del Servei d'Extinció d'Incendis i estarà formada per una conducció normalment buida, que partint de la façana de l'edifici discorre generalment per la caixa de l'escala i està proveïda de boques de sortida en pisos i de presa d'alimentació en la façana per a connexió dels equips del Servei d'Extinció d'Incendis, que és el que proporciona a la conducció la pressió i el cabal d'aigua necessaris per a l'extinció de l'incendi.

Per tant, un sistema de columna seca pot definir-se com un conjunt d'elements necessaris per transportar i distribuir l'aigua, subministrada per un camió de bombers situat a nivell del carrer, als diferents pisos d'un edifici d'altura.

Demana pressupost