Category Archives: Normativa i legislació

Normativa i legislació contra incendis

El RD 2267/2004 – Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials” defineix a l’Annex II (Requisits constructius dels establiments industrials segons la seva configuració, ubicació i nivell de risc intrínsec) que hauran de disposar de sistemes d’extracció de fums, exutoris, els casos que s’indiquen a continuació: Els sectors amb activitats de producció: De […]

Acabem una nova setmana amb la satisfacció d’haver superat amb èxit l’auditoria que ens ha permès renovar el Certificat de Qualitat ISO 9001:2008 L’Organització Internacional per a l’Estandardització (ISO) elabora la Norma ISO 9001:2008 per determinar els requisits per a un Sistema de Gestió de la Qualitat (SGC). La norma està estructurada en grans blocs […]

Els centres comercials, són tipificats com a locals de pública concurrència pel que fa a la classificació contra incendis. Generalment, es tracta d’edificacions amb una gran superfície construïda, freqüentment superior als 2.500 m2, el que comporta que s’hi englobin diversos sectors d’incendis. Això vol dir que aquests sectors han de disposar dels seus recorreguts i […]

Normativa sistemes extinció per a protecció de cuines 2 Com ja hem vist , la normativa espanyola vigent , determina que les cuines han de disposar d’un sistema d’extinció automàtic, però encara no hi ha una normativa clara de com ha de ser aquest sistema i de quins assajos ha de complir . L’Associació Espanyola […]

Normativa sistemes extinció per a protecció de campanes de cuina 1 El CTE i en concret el seu apartat DBSI 4 de protecció contra incendis, és la normativa aplicable que determina la necessitat de dotació d’extinció i protecció de campanes de cuina. Segons aquesta norma, serà obligatori la instal·lació d’un sistema d’extinció automàtica a cuines […]