Category Archives: Extintors i accesoris

Extintors, mànegues, hidrants, boques d’incendi i altres tipus d’equipació contra incendis

Normativa sistemes extinció per a protecció de cuines 2 Com ja hem vist , la normativa espanyola vigent , determina que les cuines han de disposar d’un sistema d’extinció automàtic, però encara no hi ha una normativa clara de com ha de ser aquest sistema i de quins assajos ha de complir . L’Associació Espanyola […]

Normativa sistemes extinció per a protecció de campanes de cuina 1 El CTE i en concret el seu apartat DBSI 4 de protecció contra incendis, és la normativa aplicable que determina la necessitat de dotació d’extinció i protecció de campanes de cuina. Segons aquesta norma, serà obligatori la instal·lació d’un sistema d’extinció automàtica a cuines […]